Asianajajat El Paso, TX Kiropraktikon tohtori
Tohtori Alex Jimenez, El Pason kiropraktikko
Toivottavasti olet nauttinut blogikirjoituksistamme erilaisissa terveys-, ravitsemus- ja loukkaantumisaiheissa. Älä epäröi kutsua meitä tai itseämme, jos sinulla on kysymyksiä, kun tarve hakea hoitoa syntyy. Soita toimistoon tai itse. Office 915-850-0900 - Solu 915-540-8444 Tervehdys. Tohtori J
selaaminen Luokka

asianajajat

asianajajat: henkilövahinko asianajaja on asianajaja, joka tarjoaa oikeudellista edustusta niille, jotka väittävät olevansa loukkaantuneet fyysisesti tai psykologisesti toisen henkilön, yrityksen, valtion viraston tai muun tahon huolimattomuudesta tai väärinkäytöksestä. Henkilövahinkoasianajajat harjoittavat pääasiassa vahingonkorvauslaina tunnettua lakia. Vaikka henkilövahinkolakimiehet ovat koulutettuja ja saaneet luvan harjoittaa käytännössä mitä tahansa lain alaa, he yleensä käsittelevät vain vahingonkorvauslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tapauksia, kuten työtapaturmat, auto- ja muut onnettomuudet, vialliset tuotteet, lääketieteelliset virheet sekä liukastumis- ja kaatumisonnettomuudet. Ilmaisulla "oikeudenkäyntiasiamiehet" voidaan viitata henkilövahinkoja käyttäviin asianajajiin, vaikka suurin osa henkilövahinkoa käsittelevien asianajajien käsittelemistä tapauksista ratkaistaan ​​pikemminkin kuin menemään oikeudenkäyntiin, ja muun tyyppiset asianajajat, kuten syytettyjen asianajajat ja rikosoikeudelliset syyttäjät, esiintyvät myös oikeudenkäynneissä. Henkilövahinkovakuutusasianajajalla on lukuisia velvollisuuksia palvella asiakkaitaan. Nämä vastuut kattavat sekä ammatilliset että eettiset säännöt ja käytännesäännöt, jotka ovat laatineet valtion asianajajayhdistykset, joissa asianajajilla on toimilupa. Kun valtion asianajajayhdistys on saanut luvan harjoittaa lakia, asianajajat voivat laillisesti tehdä oikeudellisia valituksia, väittää tapauksia valtion tuomioistuimessa, laatia oikeudellisia asiakirjoja ja tarjota oikeudellista neuvontaa henkilövahingon uhreille. Jos haluat vastauksia kaikkiin kysymyksiisi, soita tohtori Jimenezille +915 850 0900 XNUMX

Toimiva lääketieteen historia verkossa
VERKKOTOIMINTA LÄÄKETIETEET 24 • 7

Verkkohistoria
ONLINE-HISTORIA 24 /7
VARAA ONLINE 24/7